Nagibna platforma

Nagibna platforma je jedinica za podizanje nagiba, koja se može koristiti nezavisno za krivljenje palete ili bilo kog drugog proizvoda na njoj. Može se koristiti u kombinaciji sa dizalicom kao sistem za dizanje i krivljenje. Primeri radnog mesta su kontrolne funkcije za utovar i istovar robe kao i proizvodna radna mesta. Nosač tereta može biti paleta sanduka ili kontejner. Ove jedinice se koriste da poboljšaju ergonomiju radnog mesta, omogućivši lakši pristup materijalu na paleti ili žičanom sanduku.

tilt-2-300x260

tilt

EDLF_65_tilts

EDLF_65_tilts2

EDLF_65_tilts3

table-tilt

 

Ručna dizalica

Ova dizalica se odlično prodaje i ima najmanju visinu podizanja. Teret se diže paralelnim ručkama koje takođe mogu nagnuti teret jednim pokretom. Ručna dizalica je ekonomična alternativa konvencionalnim stolovima koji zahtevaju posebne mehanizme za podizanje i naginjanje. S obzirom na to da se ona naginje na dole,  posebno odgovara upotrebi sa visokim paletama, ogromnim korpama i kontejnerima. Ovo ubrzava punjenje i pražnjenje palete.

armlift

armlift1

table-armlift

Dizač palete

Dizač palete je transportni uređaj koji ima funkciju da podigne ili podigne ili ukrivi palete do 400 u levu ili desnu stranu. Ovaj uređaj je sačinjen da može biti natovaren paletama ili žičanim sanducima paletnim vozilom, sa težinom tereta do 1500 kg i visinom dizanja 900 mm. Prednost ovakvih naprava je što se lako prenose na drugo mesto.

pallet-lifter0

pallet-lifter

table-pallet1

table-pallet2

table-pallet3