Društvo za proizvodnju, promet iusluge Elektrovizija DOO je član Građevinskog klastera Šumadije i Pomoravlja. U kompanijama koje su članovi Klastera su od 2013 uspostavljani i preimenjivani ISO standardi kvaliteta, a u oktobru 2014. godine na nivou klastera su dobijeni sertifikati:

Certificate ISO 9001 - Download
Certificate ISO 14001 - Download
Certificate ISO 18001 - Download

Sertifikacija je važeća za sve članove klastera, i svi su u obavezi da se navedenih standarda pridržavaju.