Pogledajte najvažnije reference kompanije Elektrovizija DOO. Kompletnu listu pogledajte u dokumentu dostupnom na kraju stranice

Lista izvedenih objekata:

Peštan Aranđelovac : Proizvodna  hala 11- kompletne električne instalacije sa dojavom požara

Prihvatni centar Adaševci  (Šid) : Instalacije spoljne rasvete i električne instalacije šatora

Prihvatni centar Preševo: Instalacije spoljne rasvete i električne instalacije kotlarnice

Emisia Consulting: Novi poslovni objekat u Kragujevcu – kompletne električne instalacije

FCA Serbia : Električnie instalacije ventilskih stanica

Preseraj  FCA Serbia : Rekonstrukcija poslovnih prostorija 

Fiat Automobili Srbija: Fabrika Magneti Marelli – kompletne električne instalacije sa dojavom požara

Fiat Automobili Srbija:  Objekat br. 32 (Ekološko ostrvo) – kompletne električne instalacije sa dojavom požara

Fiat Automobili Srbija: Objekat br. 3 (Pogon Karoserija) – napajanje svih razvodnih ormana tehnologije

Fiat Automobili Srbija: Tender 60 – električne instalacije u muljnim bazenima

Fiat  Automobili  Srbija:  Trafostanica  6/0,4 kV, 1000  kVA i napajanje postrojenja za termalnu desorpciju tla

Hotel Ženeva Lux Kragujevac: Kompletne električne instalacije sa dojavom požara

Diskoteka Volpe Kragujevac: Kompletne električne instalacije

 

Lista projektovanih objekata:

800 m2 – Projekat rekonstrukcije električnih instalacija za potrebe kompanije Roaming Networks

600 m2  Emisia Consulting – kompletne električne instalacije poslovnog objekta

1000 m2  Serbotecnica Batočina – kompletne električne instalacije proizvodno-poslovnog objekta

800 m2  Bioled Kragujevac – kompletne električne instalacije proizvodno-poslovnog objekta

60.000 m2  – “Altina” kompleks, Zemun: projekat elektroenergetskih, telekomunikacionih i instalacija za dojavu požara

10.000 m2 – Prirodno matematički fakultet, Univerzitet Kragujevac: projekat rekonstrukcije elektroenergetskih instalacija, video nadzora, kontrole pristupa, instalacije za  dojavu požara

6.000 m2  – Zastava Inpro, Kragujevac: projekat elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija

5.000 m2  – Industrija mesa “Goranović”, Nikšić, Crna Gora: projekat elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija

4.000 m2  – Hotelski kompleks sa zatvorenim bazenom, Meljine kod Herceg Novog, Crna Gora: projekat elektroenergetskih, telekomunikacionih i instalacija za dojavu požara

4.000 m– Trafostanica 110/10 kV sa pratećim prostorom za sopstvene potrebe, Autokomanda – Beograd: idejni projekat elektroenergetskih instalacija niskog napona

3.000 m– Forma Ideale, salon nameštaja na Autokomandi, Beograd: projekat elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija, video nadzora i protivprovalnog alarma

2.000 m2 – Hotel “Ženeva Lux”, Kragujevac: projekat elektroenergetskih, telekomunikacionih i instalacija za dojavu požara, nadzor pri izvođenju radova

1.200 m2 – Motel “Ribar” Arilje: projekat elektroenergetskih, telekomunikacionih i instalacija za dojavu požara

 

Preuzmite Listu referenci firme Elektrovizija DOO