SMANJITE RAČUN ZA STRUJU – KOMPENZUJTE REAKTIVNU ENERGIJU

Na računu za utrošenu električnu energiju, dobijate odvojene stavke koje prikazuju iznose za plaćanje aktivne i reaktivne električne energije.

Vaš mesečni trošak za reaktivnu energiju može biti znatan. Induktivni potrošači (elektromotori, kompresori, fluo svetiljke…) uzimaju iz mreže reaktivnu energiju. Svi korisnici koji imaju ugrađenu mernu grupu plaćaju elektrodistribuciji kako aktivnu, tako i reaktivnu energiju.

Da bi smanjili troškove, možete izvršiti kompenzaciju reaktivne energije.

Kompenzacijom reaktivne energije, deo računa po osnovu “utrošene” reaktivne energije više ne postoji.

 

Račun za električnu energiju
Račun za električnu energiju

 

Stavke koje su zasenčene više nikada nećete morati da plaćate

Prvi korak:

Analizirajte račun za utrošenu električnu energiju. Vaš račun se sastoji iz tri glavne stavke: obračun utrošene aktivne energije, obračun utrošene reaktivne energije i obračunske snage. Ako je potrošnja reaktivne enerije u računu značajna i želite da je smanjite, pošaljite nam račun faksom ili e-mailom.

Drugi korak:

Besplatno ćemo Vam uraditi ekonomsku analizu isplativosti kompenzacije reaktivne energije. Iz date analize možete videti kolika je investicija u smanjenje troškova za električnu energiju i za koliko vremena se ta investicija isplati.

Zaključak:

Umesto da elektrodistribuciji plaćate račun za reaktivnu energiju, investirajte u opremu koju ćemo isporučiti i ugraditi u Vaš objekat i koja će vas osloboditi daljih troškova.