C- Kuka CTK

modelTCK

tableTCK

 

Kalemi, rolne, prstenovi i slični predmeti sa bezbedno prenose pomoću C-kuke. Dužina kaka i najčešće upotrebljavana dužina nalaze se na tabeli.