Dizalica sa polugom sa ustavljačkim točkom model UNO plus

dizalica-sa-lancemUNOplus

Dalji tehnički napredak čini dizalica sa polugom sa ustavljačkim točkom naslednikom dokazanog UNO modela. Višenamenska naprava za dizanje, vuču, i obezbeđenje tereta se odlikuje kompaktnim dizajnom i robusnom konstrukcijom od drobljenog čelika.

table4