Električna lančana dizalica sa nosećom dizalicom ili integrisanim kolicima model CPE

electric-chai-hoist2Te dizalice se mogu sklopiti u I-profil ili noseći profil na 4 načina:

  •  Fiksno kačenje
  • Montaža na kolica-dizalicu
  • Montaža na kolica, koja se pomeraju kolicima sa menjačem
  • Montaža na kolica sa električnim pogonom

table2