Model HTP tipa sa guranjem i namotavanjem

Ova kolica omogućavaju tačno postavljanje ili lak prenos velikih tereta pomoću ručne ili mašinske opreme za dizanje.

modelHTP