Pločasta stega sa sigurnosnom bravom, model TBL

modelTPM

Oni su idealni za lak, brz i time ekonomičan transport teških predmeta napravljenih od feromagnetnog materijala. Permanentni magneti ne zahtevaju električnu energiju i ostaviće samo minimalnu količinu namagnetisanosti na materijalu posle upotrebe.

table-TPM