FID sklopke

U ponudi imamo zaštitine uređaje diferencijlne struje ( FID sklopke)  :

  • za  nazivne struje:   25A, 40A, 63A, 80A
  • za nazivne diferencijalne struje : 0,03A, 0,1A, 0,3A, 0,5A
  • u ponudi su i Schneider VIGI diferencijalni moduli koji se mogu kombinovati sa dvopolnim i četvoropolnim osiguračima
  • nudimo i uređaje koji kombinuju osigurač i direrencijanu zaštitu  (Schneider , Legrand)

U ponudi je oprema proizvođača: Schneider, ETI, EATON, ELMARK, Legrand.

ETI Fid sklopke Schneider Fid sklopke